AktualnościBudowa domu

Możesz odzyskać wydatki przeznaczone na budowę domu. Jak to zrobić?

Budowa domu wiąże się z koniecznością poniesienia bardzo wysokich kosztów. Nie wszyscy wiedzą jednak, że znaczną ich część można odzyskać – wystarczy złożyć odpowiedni wniosek. Dziś piszemy, kto i jak może ubiegać się o zwrot wydatków przeznaczonych na budowę.

Jakie warunki należy spełnić?

Zgodnie z przepisami, każda osoba fizyczna, która poniosła w przeszłości koszty zakupu materiałów budowlanych, może ubiegać się o zwrot części tych wydatków. Zasady tego procederu wyjaśnione są w ustawie o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi. Jakie wymogi trzeba spełnić, by taką pomoc uzyskać? Do kryteriów ustalonych przez ustawodawcę należą m.in. wiek wnioskodawcy czy też rodzaj poniesionych kosztów.

Należy również pamiętać, że wniosek można złożyć jedynie w przypadku, gdy budowało się dom jednorodzinny, nadbudowywało lub rozbudowywało budynek na cele mieszkalne lub też przebudowywało (czyli przystosowywało) budynek niemieszkalny, jego część czy też pomieszczenie niemieszkalne na cele mieszkalne, w wyniku czego powstał lokal mieszkalny. Kolejnym zastrzeżeniem ustawodawcy jest m.in. termin budowy (musi być ona realizowana na podstawie pozwolenia na budowę albo zgłoszenia wydanego nie wcześniej niż 1 stycznia 2014 roku). Koniecznie trzeba także zwrócić uwagę na metraż.

Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego nie może przekraczać odpowiednio:

  • 75 m2 i 100 m2
  • 85 m2 i 110 m2 – w przypadku gdy osoba fizyczna w dniu wydania pozwolenia na budowę albo w dniu dokonania zgłoszenia budowy, wychowywała przynajmniej troje dzieci i spełnia następujące warunki: dziecko jest małoletnie i otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną albo jest studentem i nie ukończyło 25 lat.
    Kolejnym wymogiem ustawodawcy jest wiek osoby składającej wniosek. Zwrot kosztów budowy wnioskodawca może otrzymać tylko wtedy, jeżeli nie ukończył 36 lat do końca roku kalendarzowego, w którym wydano pozwolenie na budowę (zarówno lokalu mieszkalnego, jak i domu jednorodzinnego) albo dokonano zgłoszenia budowy. Warto jednak pamiętać, że przepis ten nie dotyczy osób, które były właścicielami budynku do dnia złożenia wniosku. To samo dotyczy wnioskodawców, którym przysługuje spółdzielcze prawo własnościowe do lokalu. Niestety, osoba składająca wniosek nie może być właścicielem lub współwłaścicielem budynku w przypadku, jeżeli jej udział w zniesieniu współwłasności obejmowałby przynajmniej jeden lokal mieszkalny.

Za co można otrzymać zwrot?

Zwrot kosztów budowy może być tylko częściowy – za co dokładnie można go więc otrzymać? Według przepisów, chodzi o wydatki poniesione na zakup materiałów budowlanych, które od 1 maja 2004 roku są obłożone podatkiem VAT oraz udokumentowanie fakturami wystawionymi dla osoby fizycznej (oczywiście od dnia wydania pozwolenia na budowę lub dokonania jej zgłoszenia). To właśnie faktura jest podstawą do obliczenia zwrotu wydatków, której bezwzględnie wymaga ustawodawca. A na jaki zwrot można właściwie liczyć? Jego kwota dla stawki 22% równa jest 68,18% kwoty podatku VAT wynikającej z faktur. Jeśli stawka podatku VAT jest wyższa niż 22%, kwota zwrotu wynosi odpowiednio 65,22% dla stawki 23% podatku VAT wynikającej z faktur.

Jak należy składać wniosek o zwrot kosztów budowy?

Powinno się to zrobić jednorazowo, w urzędzie skarbowym, nie później niż do 31 grudnia roku, w którym zgodnie z prawem przystąpiło się do użytkowania wspomnianego domu lub lokalu. Wniosek można złożyć wspólnie z małżonkiem lub odrębnie przez tylko jednego z małżonków (ale w takiej sytuacji trzeba uzyskać upoważnienie od współmałżonka).

Urząd skarbowy ma 4 miesiące na wydanie decyzji co do zwrotu kosztów budowy. Jeżeli wnioskodawca dobrze wypełnił wniosek i nie ma żadnych zaległości podatkowych, kwota zwrotu wypłacana jest w kasie, za pośrednictwem banku, kasy oszczędnościowo-kredytowej albo poczty.

Previous post

Rekordowy wzrost gospodarczy. Tyle powierzchni biurowej jeszcze nigdy się nie budowało!

Next post

Mieszkasz w domu jednorodzinnym? Pamiętaj o przeglądach!

The Author

spotlab

spotlab

No Comment

Leave a reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *